Families 67628
Profiles 1119629
Григорій Купріянович АНДРЄЙЧУК
  Birth info
Birth date: 1899 January 1

1899 р. Рядовий. Загинув 17.03.1945 р. Похований: Німеччина.
  © 2002-2021|service.familyface.com@gmail.com