Families 67807
Profiles 1120124
Григорій Олексійович БАРЛІТ
  Birth info
Birth date: 1916 January 1

1916 р. Єфрейтор. Загинув 23.02.1943 р. Похований: Ленінградська обл., Російська Федерація.
  © 2002-2022|service.familyface.com@gmail.com