Families 66290
Profiles 1115960
Михайло Никанорович ВАВІЛОВ
  Birth info
Birth date: 1918 January 1

1918 р., Тамбовська обл., Російська Федерація. Грудень 1942 р.
  © 2002-2021|service.familyface.com@gmail.com