Families 66291
Profiles 1115962
Олександр Тимофійович АВЕРЕЧКІН
  Birth info
Birth date: 1922 January 1

1922 р., Смоленська обл., Російська Федерація. Росіянин. Єфрейтор. 07.08.1944 р.
  © 2002-2021|service.familyface.com@gmail.com